Vitamine B2 – Riboflavine

Vitamine B2 of riboflavine is nodig voor de energievoorziening van het lichaam. Vitamine B2 zit vooral in melk en melkproducten, maar ook in vlees, vleeswaren, groente, fruit, brood en graanproducten.Vitamine B2 kan niet tegen licht en is oplosbaar in water. Het is daarom aan te raden producten met vitamine B2 in het donker te bewaren en groente met weinig water te koken. Een tekort aan vitamineB2 kan huidafwijkingen bij de mond, tong en ontstekingen bij de neus veroorzaken.

De Gezondheidsraad heeft de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine B2 voor volwassen mannen (19-50 jaar) vastgesteld op 1.5 milligram en voor vrouwen op 1.1 milligram. Dit komt overeen met 4 glazen melk. Er zijn weinig tot geen nadelige effecten bekend van een hoge vitamine B2-inname. Er is daarom geen veilige bovengrens vastgesteld. Het Vitamine Informatie Bureau hanteert een richtlijn van maximaal 5 x de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) per dag. Deze richtlijn is gebaseerd op de maximaal veilige bovengrenzen die opgesteld zijn in Nederland, de Europese Unie en de Verenigde Staten.