Vitamine D

Vitamine D is nodig om calcium uit de voeding in het lichaam te kunnen opnemen en daarom belangrijk voor de groei en het handhaven van stevige botten en tanden. De belangrijkste vorm is cholecalciferol (vitamine D3). Het lichaam zelf kan vitamine D onder invloed van zonlicht zelf in de huid aanmaken maar dit is niet voor iedereen, en onder alle omstandigheden, voldoende.

Vitamine D zit vooral in vette vis en eieren, en met wat lagere gehaltes in vlees. Vitamine D wordt toegevoegd aan halvarine, margarine en bak- en braadproducten.

Jonge kinderen, ouderen, mensen met een donkere huidskleur, mensen die weinig buiten komen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven hebben meer vitamine D nodig dan de voeding kan leveren. Een tekort aan vitamine D kan botontkalking of spierzwakte veroorzaken. Bij te veel vitamine D kunnen kalkafzettingen in het lichaam ontstaan.

Een gezonde voeding voorziet in principe in voldoende vitamine D voor personen van 4 tot en met 50 (vrouwen) en 70 (mannen) jaar die een lichte huidskleur hebben en voldoende buiten komen. Alle andere groepen hebben extra vitamine D nodig.

De Gezondheidsraad adviseert dat dagelijks 10 microgram vitamine D extra wordt gebruikt door:

  • kinderen tot vier jaar;
  • mensen van 4 tot 50 (vrouwen) of 70 (mannen) jaar die een donkere huidskleur hebben of onvoldoende buitenkomen;
  • vrouwen tot 50 jaar die een sluier dragen;
  • vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven;
  • vrouwen vanaf 50 en mannen vanaf 70 jaar die een lichte huidskleur hebben en voldoende buitenkomen.

Dagelijks 20 microgram vitamine D extra wordt geadviseerd aan:

  • mensen die osteoporose hebben;
  • mensen die in een verzorgings- of verpleeghuis wonen;
  • vrouwen vanaf 50 en mannen vanaf 70 jaar die een donkere huidskleur of die onvoldoende buitenkomen;
  • vrouwen vanaf 50 jaar die een sluier dragen.

De Gezondheidsraad heeft voor de gehele bevolking een veilige bovengrens van 50 microgram per dag vastgesteld. Dit staat ongeveer gelijk aan 625 gram gerookte makreelfilet. Dit betekent niet dat er direct een probleem ontstaat wanneer deze hoeveelheid overschreden wordt. Problemen zullen alleen ontstaan wanneer er langdurig sprake is van een (te) hoge inname.